AUTORESPONDERS

สร้างความแตกต่างด้วยการตลาดแบบอัตโนมัติที่ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

'เปลี่ยนโฉมหน้าการตลาดผ่านอีเมลของคุณด้วย  การติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัวที่เกี่ยวข้องและตั้งเป้าหมายไว้แล้ว 
ตามพื้นฐานความต้องการและความสนใจที่แท้จริงของสมาชิก'

การทำงานของ Autoresponders

AUTORESPONDERS 2.0
ระบบตอบกลับอัตโนมัติสำหรับการสอนผ่านออนไลน์ทำไมความสำเร็จของลูกค้าเราแต่ละคนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ช่วยสมาชิกของคุณประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะหรือภาพลักษณ์ของพวกเขาด้วยข้อเสนอดีๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดข้อความตามช่วงเวลาและการกระทำเพื่อสร้างโปรแกรมที่ทำขึ้นเฉพาะแบบอัตโนมัติให้ตรงความต้องการและความสนใจของสมาชิกอย่างลงตัว

AUTORESPONDERS 2.0
ระบบตอบกลับอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอประจำวัน ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ดูว่าเว็บไซต์ที่มีข้อเสนอประจำวันสามารถโปรโมทข้อเสนอ เพิ่มความเกี่ยวข้อง และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติที่มีเนื้อหาตรงกับที่สมาชิกต้องการอย่างไร

ค้นพบศักยภาพทั้งหมดของระบบตอบกลับอัตโนมัติ

Time-based messages
ข้อความตามช่วงเวลา

สร้างวงจรอีเมลที่สมบูรณ์แบบที่ปรับตาม
โปรไฟล์ผู้อ่านของคุณโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ดังนี้

 • ข้อความต่อวันไม่จำกัด
 • การควบคุมช่วงเวลาขั้นสูง
 • จัดการวงจรอย่างง่าย
 • การเลือกวันในหนึ่งสัปดาห์
 • การจัดการคำสั่งแบบลากแล้ววาง
 • การแก้ไขข้อความแบบด่วน
Action-based messages
ข้อความตามการกระทำ

ตอบสนองความต้องการและการกระทำของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
ด้วยข้อความที่เกิดจาก

 • การเปิดและคลิก
 • การเปลี่ยนการตั้งค่าการติดต่อ
 • การดำเนินการต่างๆ เสร็จสมบูรณ์
 • วันเกิด (และวันสำคัญอื่นๆ)
 • การติดต่อสมัครใช้งาน
 • ระบบตอบกลับอัตโนมัติอื่น
แหล่งทรัพยากร

สร้างความแตกต่าง

การตลาดแบบอัตโนมัติที่ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse