เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Image Editor

The ultimate tool to display your graphics in the best light — free with GetResponse.
Add style to your designs, without third-party applications.

Apply flattering filters.

Enhance your photos with stunning visual effects.

 • Desaturation
 • Sepia
 • Backlit
 • Invert
 • Blur
 • Sharpen
 • Noise
BEFORE AFTER

Use stickers
for emphasis.

Choose, add, and manage all kinds of symbols.

Add discount labels, seasonal badges, funny
signs, urgency exclamation marks, and more.
All to achieve just the effect you want.

Alter perspectives
with orientation.

Rotate the photo horizontally or vertically
to present the best view of your offer.

BEFORE AFTER

Re-size to perfection.

Change the width and height
without affecting the proportions.


Communicate efficiently by maintaining
a balance between the size of the photo
and the amount of text.

Crop with ease.

Trim the excess from the edges
of your photo.


Make the most important elements
of your product the most visible.

Enhance with text.

Add captions anywhere, formatted however you like.
Include descriptions to emphasize the features of your service.

Add custom drawings.

Add markups and drawings to drive your
message home and make your offer
more specific.

Fine-tune your adjustments.

Use your expert eye to hone your graphic display with manual adjustments.

 • Brightness
 • Contrast
 • Hue
 • Saturation
 • Gamma
 • Noise
BEFORE AFTER

Looking for more tools to grow your business?

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse