เขตข้อมูลยินยอม

การสร้างระบบจัดการความยินยอมที่ควบคุมง่าย

เครื่องมือจัดการความยินยอมแบบผสมผสานที่สมบูรณ์แบบเพื่อการปฎิบัติตาม GDPR ที่ราบรื่นและความชัดเจนในการเลือกรับ

นำกระบวนการคาดเดา
ออกจากความยินยอม

ในยุคของ GDPR (the European Union’s General Data Protection Regulation) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะความยินยอมของผู้ติดต่อจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกต่อไป

เมื่อเสริมประสิทธิภาพด้วยเขตข้อมูลยินยอม GetResponse คุณจะได้อนุญาตให้ผู้ติดต่อของคุณให้ความยินยอมตอนที่พวกเขาสมัครและจะมีข้อความบอกรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละเขตข้อมูลยินยอมที่คุณต้องการจัดการ

สร้างความยินยอมในส่วนดำเนินการสมัครที่ใช้ง่าย

สร้างและจัดการ
เขตข้อมูลความยินยอมหลายเขตข้อมูล

แม้ว่า GDPR จะไม่ส่งผลต่อธุรกิจหรือผู้ติดต่อของคุณในตอนนี้ แต่การได้รับความยินยอมจากผู้ติดต่อของคุณและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการจะใช้ข้อมูลของผู้ติดต่อนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

เมื่อมีเขตข้อมูลยินยอม GetResponse คุณจะได้รวมรายละเอียดความยินยอมแบบครบถ้วนที่ผู้ติดต่อของคุณจะสามารถดูและส่งเมื่อเข้าร่วมรายการของคุณจากแบบฟอร์มบนไซต์ของคุณ แลนดิ้งเพจ หรือสัมมนาออนไลน์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความยินยอมภายใต้ GDPR
สร้างและจัดการเขตข้อมูลความยินยอมหลายเขตข้อมูล สร้างและจัดการเขตข้อมูลความยินยอมหลายเขตข้อมูล

โปรดทราบว่าตัวอย่างชื่อเขตข้อมูลยินยอมด้านบนและรายละเอียดควรเติมข้อความที่สอดคล้องเหมาะสมเพื่อทำกิจกรรมประมวลผลข้อมูลที่คุณวางแผนที่จะดำเนินการและไม่ควรใช้เป็นเทมเพลตในกิจกรรมจริง

แบ่งส่วนและตอบสนองตามสถานะความยินยอมโดยอัตโนมัติ

ค้นหาและบันทึกกลุ่มผู้ติดต่อตามเขตข้อมูลความยินยอมที่เจาะจงและสถานะความยินยอมของผู้ติดต่อ แยกความแตกต่างได้ง่ายระหว่างผู้ติดต่อที่ได้รับความยินยอมให้ทำกิจกรรมประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะหรือไม่ได้รับความยินยอมที่กำหนดให้พวกเขาอย่างเหมาะสม

แบ่งส่วนและตอบสนองตามสถานะความยินยอมโดยอัตโนมัติ

สร้างความยินยอมในส่วนดำเนินการสมัครที่ใช้ง่าย

เพิ่มเขตข้อมูลที่ใช้ได้ลงในแบบบฟอร์มสมัคร แลนดิ้งเพจ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ ลูกค้าเป้าหมายของคุณจะสามารถดูนโยบายของคุณและให้การยินยอมตอนสมัครได้

นอกจากนี้ผู้เข้าชมแลนดิ้งเพจน่าจะได้มีโอกาสตรวจสอบและให้ความยินยอมตอนสมัครจากแบบฟอร์มบนเพจของคุณด้วย

สร้างความยินยอมในส่วนดำเนินการสมัครที่ใช้ง่าย

หน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น กรุณาอย่าใช้เป็นคำแทนที่ความเห็นทางกฎหมายระดับผู้เชี่ยวชาญ คอยปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่รับผิดชอบด้านการปกป้องข้อมูลภายในองค์กรของคุณอยู่เสมอ GetResponse จะไม่รับผิดชอบใดความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายโดยอ้อมจากการใช้หรือเชื่อถือเนื้อหาหรือข้อมูลใดในที่นี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตหรือไม่?