เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Multimedia Studio

It takes more than text alone to engage your contacts.
Give your emails, landing pages, and forms eye-catching power
with enticing and entertaining multimedia files.

Your all-inclusive multimedia center.

You'll find all that you need to create breathtaking, content-rich
marketing materials in one place – your GetResponse account.

 • Upload files from your computer.

 • Create your own image library.

 • Store all your multimedia
  resources in one place
  (up to 1GB).

 • Use 1000+ images from the free iStockPhoto gallery.

 • Generate QR codes.

 • Store documents
  you’d like to share
  with your contacts.

Seamlessly include your media on landing pages,
in newsletters and forms.

Seamlessly include your media on landing pages,<br/> in newsletters and forms.

Looking for more tools to grow your business?

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse