การแชร์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์

ปุ่มแชร์สื่อสังคมออนไลน์

  • เพิ่มปุ่มแชร์สื่อสังคมออนไลน์ลงในอีเมลของคุณได้ทันที
  • ส่งเสริมให้มีการแชร์และเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • เพิ่มการเข้าถึงอีเมลของคุณเป็นทวีคูณ

การวิเคราะห์การแชร์สื่อสังคมออนไลน์

  • ติดตามการตอบกลับอีเมลของคุณ
  • วัดยอดไลค์ (รี)ทวีต และความคิดเห็น
  • เปรียบเทียบผลลัพธ์จากช่องทางต่างๆ

ร่วมปฏิวัติการแชร์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse