เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)
 • Introduce yourself to your potential customers and establish new relationships.
 • Choose an artistic landing page template that suits your project.
 • Select font styles and choose from 1000+ Free iStock images.
 • Create a special look with our easy drag’n’drop editing tool, then publish your work of art with a click.
 • Attract visitors to your page and watch the traffic grow.
 • Test layouts of templates and measure how they work for you, to get to know more about your visitors and their actions on your site.
 • Use Landing Page Creator to generate squeeze pages with built-in sign-up forms integrated with campaigns.
 • Publish your landing page on your Facebook fan page automatically.

Design landing pages that convert - in minutes.

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse