เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)
 • Share great content with your audience to build an engaged subscriber list.
 • Select landing page templates that engage your subscribers.
 • Choose from 1000+ eye-catching free iStock pictures then define font styles and colors.
 • Use built-in sign-up forms integrated with campaigns to collect highly engaged subscribers.
 • Our easy drag’n’drop editing tool lets you customize the template and publish it with a click.
 • Integrate the landing page with your Facebook fan page automatically.
 • Track visitors actions, test different layouts, and compare conversion rates.

Design landing pages that convert - in minutes.

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse