เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)
 • Build a site interesting enough to gather an audience, then ask them to subscribe to your newsletter.
 • Use Landing Page Creator to generate squeeze pages with built-in sign-up forms integrated with campaigns.
 • Choose landing pages templates that fit your type of business.
 • Change colors and font sizes and choose from 1000+ free iStock images.
 • Use easy drag’n’drop editing to customize your templates.
 • Publish your squeeze page with a single click.
 • Add your new landing page to your Facebook fan page automatically.
 • Track number of visitors, page views and subscribers, then test various layouts and compare conversion rates.

Design landing pages that convert - in minutes.

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse