เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)
 • Use our QR Code Generator, fully integrated with your GetResponse account.
 • Choose a landing page template designed for your specific type of promotion.
 • Adapt visual elements and choose from free 1000+ iStock images.
 • Use easy drag’n’drop editing to create a squeeze page, then publish it with a click.
 • Test various layouts and measure conversion rate.
 • Use built-in sign-up forms integrated with campaigns to capture valuable leads.
 • Integrate a landing page with your Facebook fan page automatically.

Design landing pages that convert - in minutes.

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse