เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

When it comes to landing pages, customization is the key to success. Choose a start-from-scratch layout and then use easy drag-and-drop tools to change any element you like.

Go to landing page templates gallery
 • Choose a layout that best fits your needs.
 • Create high-converting web pages in minutes.
 • Design squeeze pages and web pages for thank you, video and about.
 • Generate landing pages that are 100% mobile-friendly.
 • Customize your page so it best serves your business needs.
 • Increase landing page conversion rates with built-in web forms.
 • Publish your page on Facebook automatically.
 • Test, analyze and optimize your pages to increase conversion rates.

Design landing pages that convert - in minutes.

เรียกดูทุกคุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ GetResponse