เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

CRM Course for Small Business

What is CRM and how can it boost your small business? In just 6 lessons, you’ll learn everything you need to know about
Customer Relationship Management (CRM) – and how it integrates with other GetResponse features.

Get answers to all your questions in this first-to-market CRM course designed for dynamic startups and SMBs.
Because CRM isn’t just for big businesses with big bucks!

ResourcesCoursesCRMForSmallBusiness_Header

Get answers to all your questions in this first-to-market CRM course designed for dynamic startups and SMBs.
Because CRM isn’t just for big businesses with big bucks!

What’s in this course?

 • CRM basics
  and best practices
 • The basics
  of inbound selling
 • Real
  world examples
 • CRM segmentation
  best practices
 • Customer relationships
  and inbound selling
 • How to link CRM and email
  marketing and automation
 • CRM as a process
  management tool
 • Ready to speed up your sales
  and easily organize your
  customer data?

Sign up for this free email course!