เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

 • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
 • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
 • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

GetResponse University

Landing Page
Optimization Course

with Peep Laja, Conversion XL

Learn top conversion techniques from Peep Laja,
expert on building conversion landing pages and
founder of Markitekt.com and ConversionXL.

Sign up for a free email course:
Peep Laja on lead magnets
Sign up for the entire course today and get all lessons delivered to your inbox!
What’s in the course:

The course includes video tutorials from Peep, along with expert insights, examples and cool ideas for quick implementation on:

 • Magnets, attraction, trust, clarity
 • Structure of a winning landing page
 • Understanding your target audience
 • Writing copy for landing pages
 • Using images in landing pages
 • Using videos in landing pages
 • Landing page design, first impressions and visual cues
 • Paid traffic and landing pages
 • Call to action
 • Persuasion and psychology
Sign up for a free email course:

GetResponse University

Landing Page
Optimization Course

with Peep Laja, Conversion XL

Thanks for joining the free course.
You will receive all the course parts straight to your inbox, starting today!

Hungry for online marketing tips and insights?

Browse GetResponse Resources library and stay up to date with the latest marketing trends.