เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Active Contacts

People who have contracted to receive a regular delivery of magazines or other publications for a period of time that is still in effect and they are receiving your follow-up messages. If you have saved an 'instant delivery' message only, or you haven't saved any messages at all, there will be no Active Contacts in your Campaign.

Join Email Marketing Buzz.