เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Attachment

A text, video, graphic, PDF or sound file that accompanies an email message but is not included in the message itself. To ensure GetResponse's premium deliverability standards, we have set the maximum file size of 400KB. Emails with larger attachments may not reach your recipients due to ESP restrictions, or mailbox size limitations.

Join Email Marketing Buzz.