เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Autoresponder

A program or a script which allows you to send an automatic response such as a Welcome Message, the minute someone signs up to the list. It can be triggered by signing up, unsubscribing, sending a blank email to an autoresponder address. It can also send out a series of messages in previously set intervals.

Join Email Marketing Buzz.