เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Blacklist

Many companies use blacklists to reject inbound email, either at the server level or before it reaches the recipient's inbox. The reasons for blacklisting may be:

  • The email owner requested it.
  • The email has a long history of generating bounces and is recognized as invalid, or unresponsive.
  • The email owner marked your message as spam.

Join Email Marketing Buzz.