เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Can-Spam definition

Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003. A U.S. law regulating commercial email. This anti-spam legislation requires that each email should contain: a legitimate header, a valid "From" address, a straightforward "Subject" line, an unsubscribe/opt-out link and/or instructions and a physical address. It also states that all unsubscribes must be processed within ten days of receipt.

Join Email Marketing Buzz.