เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Confirmed Opt-In

"Confirmed opt-in", also known as "double opt-in" is a more stringent method of obtaining permission to send email campaigns. Confirmed opt-in adds an additional step to the opt-in process. It requires the contact to respond to a confirmation email by clicking on a confirmation link. Only contacts who take this additional step are added to the list.

Join Email Marketing Buzz.