เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Cookie

A Cookie is a message that the Web server sends to the Web browser. The browser stores the messages in text files. These messages are sent back to the server each time the browser requests a page and they help to identify users and prepare customized logins for them. GetResponse’s Affiliate Program is based on cookies. Whenever a visitor comes to our site through your link, a cookie will be saved on her computer. This cookie contains your affiliate information and if the visitor visits the site later and purchases the product, our system will retrieve that cookie and credit your affiliate account with commission.

Join Email Marketing Buzz.