เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

CSV Format

Comma Separated Values, a specially formatted plain text file which stores spreadsheet or basic database-style information in a very simple format, with one record on each line, and each field within that record separated by a comma. Ex: John,Smith,john@smithman.com,male,37. To export an Excel file to a CSV file you choose a CSV type while saving the document.

Join Email Marketing Buzz.