เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Dedicated Server

A dedicated server refers to when you actually rent an entire server for yourself and don't share the CPU, memory, and so on with anyone else. With dedicated hosting you are not sharing your server with anyone else who also has a GR account. With a dedicated server, emails go out faster, the server is more secure, and you eliminate the possibility that another sender could get the server blacklisted for spamming.

Join Email Marketing Buzz.