เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Domain Name

A name that identifies one or more IP addresses, used in URLs to identify particular web pages. For example, GetResponse’s domain name is getresponse.com. Adding your own domain name to your account and campaigns helps you to build credibility and brand awareness, increase your response rates and boost email deliverability.

Join Email Marketing Buzz.