เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Email Campaign

A coordinated set of individual email marketing messages delivered at intervals and with an overall objective in mind. A campaign allows each new message to build on previous success.

An email campaign is a coordinated set of email marketing messages delivered at intervals and designed to escalate a persuasive argument to purchase, subscribe, download, etc. The content and design should be crafted so that each message builds on the previous, offering relevant new content, media, and links, without losing focus on the “call to action”. While email campaigns require careful planning, the ROI is often greater because they deliver the multiple contacts needed to make a sale.

Join Email Marketing Buzz.