เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Emailing

Emailing (electronic mailing), often abbreviated as e-mail or email, is the method of exchanging or broadcasting digital messages, primarily over the Internet. Emailing usually consists of messages encoded in ASCII text, HTML, or Multi-Part MIME (both) however, non-text files, such as graphic images, sound files and video email messages are becoming increasingly popular, especially with online marketers, as recipients have less time and inclination to read plain text emails.

Emailing is a fast and now the most popular business communication with customers, enabling you to reach an unlimited number of recipients at low cost .

Join Email Marketing Buzz.