เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

FFA Email Addresses

A Free-For-All program is usually a freely accessible web page that enables anyone to add their own link, in exchange for their email address. Once submitted, the email address is usually distributed to hundreds of different webmasters. As a result, the person who does the submission would then receive hundreds of "Thank you for your submission" and follow-ups. This causes a significant problem both for the submitter and for GetResponse.

Join Email Marketing Buzz.