เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Geo Map

A feature that allows you to check the geographical localization of your subscribers. It will help you learn more about them, address them better, and increase your email marketing results. To access the Geo Map you can go to "Contacts" > "Show Contacts" and search your list (make sure it returns results) - Then at the end of the list you should see a link that says "Show Contacts on Map".

Join Email Marketing Buzz.