เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Merge Word

A combination of words referring to custom fields, which can be used for personalizing your messages. If merge words are inserted throughout the message, the brackets https://www.getresponse.com/ ?lang=th must be used, and the word "custom" needs to be followed by an underscore "_". Therefore, if you have added the custom fields: industry and company name, your merge words will look like this: https://www.getresponse.com/custom_company_name?lang=th is a leader in https://www.getresponse.com/custom_industry?lang=th.

Join Email Marketing Buzz.