เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Newsletter

An email message sent to subscribers on a regular schedule with relevant information on a topic. Often used to capture Web site visitor's email addresses, they can also be used to keep in touch with existing customers, or simply as a means of distributing new information on products.

An email newsletter is probably the most effective way to communicate with your target audience. One of the main considerations before you create and deliver an email newsletter is what format to use: HTML or Text.

Join Email Marketing Buzz.