เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Notification

A feature that allows you to have all email and/or subscriptions forwarded to your chosen email address. It can be enabled under Campaign >> Settings >> General Settings. In order to start receiving email notifications about your list subscriptions move the slider to ON and select your email address in the drop-down below the slider. The changes will be saved automatically.

Join Email Marketing Buzz.