เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Email Advertising

A method of advertising via e-mail whereby the recipient of the advertisement has consented to receive it. This method is one of several developed by marketers to eliminate the disadvantages of e-mail marketing. If opt-in e-mail advertising is used, the material that is e-mailed to consumers will be "anticipated". It is assumed that the consumer wants to receive it, which makes it unlike unsolicited advertisements sent to the consumer. Ideally, opt-in e-mail advertisements will be more personal and relevant to the consumer than untargeted advertisements.

Opt-in email advertising differs from email campaigns in that it is usually a "canned" format with a short message sent only once. This format benefits consumers in that they receive only relevant offers from known sources, while vendors benefit from email advertising through the addition of a low-cost "pre-qualified" distribution channel, givin email advertising an ROI advantage.

Join Email Marketing Buzz.