เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Phishing

Email scams whose purpose is identity theft. These messages are designed to "phish" for personal and financial information (e.g. passwords, usernames, social security numbers, credit card numbers, mother's maiden name, etc.) from the recipient. They mostly include reply-to addresses, links, and branding that appear to come from credit card companies, banks and some of the Web's most well-known sites including eBay, PayPal, MSN, Yahoo, Facebook, UPS, and AOL.

Join Email Marketing Buzz.