เริ่มต้นทดลองใช้งานฟรี

เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน:

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว
  • ผสมตัวอักษรและตัวเลข
  • ผสมตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักขระพิเศษ (อย่างเช่น @)

Ref Tracking Number

A 3-digit number that enables you to track where your contacts inquiries came from. So, for example, if you have several websites, each with a different web form, you will be able to easily check which site generates the highest number of subscriptions. Available under Contact » Web From » Advanced Options .

Join Email Marketing Buzz.