ดำเนินธุรกิจผ่านออนไลน์ด้วยแผนฟรีตลอดของ GetResponse

เริ่มเลย เรียนรู้เพิ่มเติม
GETRESPONSE RESOURCES Sign up free
สมัคร เลย!

และการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงสัมมนาออนไลน์ อีบุ๊ก การอัปเดตอีเมล และอื่น ๆ จะเป็นของคุณทั้งหมด!

Eliminating Friction in the Funnel 2019

Key findings from our ground-breaking study with Demand Metric.

Marketers invest significant resources to build funnels that attract, nurture and qualify leads and convert prospects into customers. Yet few marketers have funnels that perform flawlessly even some of the time. 

Within every organization, there is almost always some “friction” in the funnel that prohibits leads from flowing seamlessly from one section to another.

In order to better understand the current state of the marketing funnel, GetResponse and Demand Metric partnered to research how much friction occurs, where it most commonly appears and effective tactics to eliminate it from the marketing funnel.

In this research report, you’ll find the secrets of creating a frictionless funnel and answers to key questions like:

  • What are the top performing marketing tactics?
  • Does integration lead to better results?
  • How many marketers understand Funnel ROI?
  • Does funnel automation improve performance?

Gain key insights that will help you optimize your lead conversion and generate more revenue.

Get full access to all resources for FREE,
download them as PDF or read them online

Join the Online Marketing Certification Program
Get informed about all the latest resources and webinars. Join our newsletter!